یک هشت ساله آمریکایی موزه درب توالت ساخت - روکش صندلی توالت یکی از انواع هنرمندان زندگی است

2023-03-10

بر اساس گزارش های رسانه های آمریکایی، مجموعه بارنی اسمیت، یک هشت ساله در سن آنتونیو، تگزاس، ایالات متحده، قطعا یک "سیب زمینی سرد" در دنیای مجموعه های متنوع است. بارنی از زمان بازنشستگی خود از سمت لوله‌کشی، انواع روکش‌های زباله توالت را جمع‌آوری کرده و نقاشی‌های هنری مختلفی را با دقت حک کرده یا روی هر روکش توالت چسبانده است. بارنی تا کنون حدود 700 رنگارنگ جمع آوری کرده استروکش توالتو گاراژ خود را به یک "روکش توالت فرنگیموزه هنر". مجموعه عجیب بارنی به شدت مورد مخالفت خانواده اش قرار گرفت، اما بارنی جاه طلب قول داد که هنر کلاه توالت خود را تا انتها انجام دهد. او تصمیم گرفت 1000 عدد جمع آوری کند.کلاه توالتو سپس برای ثبت رکوردهای جهانی گینس اقدام کنید.