مواد استفاده از صندلی توالت MDF

2021-12-22

صندلی توالت MDFیک ماده تزئینی چوبی است که در زبان چینی به آن ام دی اف می گویند.صندلی توالت MDFاز چوب، شاخه ها و سایر اشیاء آغشته به آب، شکسته و فشرده ساخته شده است. MDF یک تخته مصنوعی ساخته شده از الیاف چوب یا سایر الیاف گیاهی با رزین اوره فرمالدئید یا سایر چسب های قابل استفاده است. از ام دی اف برای مبلمان استفاده می شود. چگالی ام دی اف حدود 0.4 ~ 0.8 گرم بر سانتی متر مکعب است.

نسبت ازصندلی توالت MDFبزرگتر از چوب است الیاف به خوبی در هم تنیده شده اند و هیچ جهتی ندارند. در حالت مرطوب نسبتاً نرم است. ام دی اف پس از گرم شدن به دلیل نرم شدن لیگنین و سایر اجزایی که نقش چسبندگی بین الیاف و نرم شدن خود الیاف را ایفا می کند، دارای پلاستیسیته بالایی است. تخته فیبر با چگالی متوسط ​​نازک نوعی ماده مناسب برای پردازش خمشی است.