اندازه روکش صندلی توالت اصلی ام دی اف را اندازه بگیرید

2022-02-17

اندازه توالت اصلی را اندازه بگیرید: مقداری هوشمندروکش صندلی توالت ام دی افبه طول و کوتاه تقسیم می شود. هنگام انتخاب هوشمندروکش صندلی توالت ام دی اف، باید سایز توالت فرنگی را درست کنید تا در نصب بعدی روکش توالت فرنگی هوشمند مشکلی پیش نیاید. روکش هوشمند توالت فرنگی برندهای مختلف دارای الزامات خاصی برای اندازه صندلی خواهد بود، مانند فاصله بین سوراخ های نصب روی توالت، الزامات خاصی دارد. به طور کلی، فاصله بین این کمتر از 7 سانتی متر است. و دو فاصله بین سوراخ های نصب باید حدود 15 سانتی متر باشد.

پریز برق رزرو شده را تعیین کنید: هوشمندروکش صندلی توالت ام دی افیک محصول الکترونیکی است، بنابراین هنگام استفاده از آن یک منبع تغذیه سه شاخه وجود دارد. اگر قصد خرید روکش هوشمند توالت فرنگی را دارید، باید پریز برق را از قبل رزرو کنید.